De Tao van het DirigerenJan Stulen heeft zijn ervaringen, opgedaan in tientallen jaren onderwijs, vastgelegd in een boek, waarin hij zijn visie geeft op het fenomeen ‘dirigeren’. De titel van het boek is ‘De Tao van het dirigeren’. Het begrip ‘Tao’ betekent onder andere ‘de (juiste) weg’. Hij legt verbanden tussen bepaalde principes van het Chinese Taoïsme en het dirigeren.

Verreweg de meeste leerboeken over dirigeren concentreren zich hoofdzakelijk op het fysieke, slagtechnische deel. Stulen beschouwt dit als slechts één onderdeel van het totale complex en rationeel aanleerbaar door training. Stulen laat  het technische deel grotendeels buiten beschouwing en behandelt uitvoerig onderwerpen als innerlijk voorstellingsvermogen, partituurstudie, interpretatie, onderwijsmethodiek, psychologie van het repeteren, verbale en visuele communicatie, begeleiden etc.

Stulen is van mening dat de verschillende studierichtingen binnen de directieopleiding (symfonisch, blaasensemble, koor) een brede gemeenschappelijke basis hebben. Ook overlappen de genres elkaar: blaasorkesten spelen transcripties van symfonische muziek, in de oratoriumliteratuur komen vocale en instrumentale componenten samen. Hij streeft er naar om de diverse studierichtingen te integreren tot één algemene opleiding met specialisaties. De verschillende onderdelen kunnen elkaar verrijken en stimuleren.
Uiteindelijk zijn de principes van het muzikaal leiding geven geldig in alle geledingen van het dirigeervak.

In zijn voorwoord schrijft Ed Spanjaard: waarschijnlijk het beste boek over dirigeren dat in Nederland bestaat”.

‘De Tao van het dirigeren’ is uitgegeven bij Molenaar Editions in Wormerveer en daar ook te bestellen, evenals bij de erkende muziekwinkels.